US VC izdanja za 16.4.

0


Virtual Console, usluga je kojom nam Nintendo pruža download starih igara sa konzola poput NES-a i Genesisa. Me?utim, od sljede?e godine, situacija bi se trebala promijeniti.Nintendo ?e od 2008. zapo?eti stavljati i nove igre kao download sadržaj. Na po?etku ?e te igre pretežno biti puzzle ili edukacijskog žanra, a kasnije ?e se proširiti i na akcijske igre, te igre koje ?e zahtijevati ve?u produkciju. Time ?e Nintendo mo?i postati i izdava? za neke manje poznate programere. Što se cijene pak ti?e, o?ekuje se cijena manja od 1 000 jena za takve igre, što je negdje oko 8 dolara.

Kong

Nema komentara

Leave a Comment