Stvarno mislite da je Nintendo pri kraju?

0


Što biste u?inili kada bi vam najve?i protivnik bila majka priroda? Gledaju?i ovaj video možda ne?ete saznati odgovor na ovo pitanje, ali ?ete vidjeti vrlo zanimljivu igru za Wii. Sama igra prvi je puta predstavljena na E3-u, a odtada se i ne zna nešto više.Jedna je od 3 nove Nintendove franšize. Što se ti?e datuma izlaska, on je i dalje nepoznanica.

Nema komentara

Leave a Comment