Sega Saturn na Virtual Console

0


Europljani nisu dobili odli?ni StarFox 64, ali su zato dobili 3 igre s Mega Drivea. Prvi je The Story of Thor koji bi vam preporu?io da skinete, jer je ovo jedan odli?an RPG. Igra je jako sli?na starim Zeldama. Druga igra je Vectorman koji vam isto možemo preporu?iti, ako ate Contra fan. Igra ima odli?nu grafiku. Zadnja igra je Sonic Spinball. Ova igra je jednostavno loša. Sonic izgubljen u filiperu!? Što je ovo Segi trebalo?

Nema komentara

Leave a Comment