‘Prokletstvo’ Wiija

0


U 16 stolje?u s portugalskim trgovcima došlo je igranje karata. U narednih par stolje?a u Japanu ?e nastati stotine razli?itih igara s kartama. U 19 stolje?u bile su najpopularnije hanafuda, karte s prekrasnim šarenim cvije?em. Yakuze danas ?esto koriste hanfude u ilegalnim kockarskim dvoranama.1889 godine Fusajiro Yamauchi osniva Nintendo Koppai u Kyotu, Japan, za proizvodnju hanafuda ( Japanske igra?e karte). ?injenica da se karte ?esto koriste za kockanje u igrama na sre?u Yamauchi je dao svojoj firmi ime: ‘Nin-ten-do’ što bi zna?ilo: ‘sre?a-nebo-dvorana’ ili mjesto gdje ste stavili svoje bogatstvo u ruke bogovima.

Nintendo cards

U idu?ih 60 godina Nintendo je postao vode?i proizvo?a? u proizvodnji karata, s time da su mnoge inovacije uveli. Bili su prvi koji su postavljali plastifikacije na kate u Japanu, te su imali ekskluzivni ugovor s Disneyem za ispis njegovih likova. Tada su shvatili da novac leži i u dje?jim igra?kama. Nedogu nakon toga su napravili prvi Duck Hunt… no o tome ?emo jednom drugom prilikom.

Nintendo i danas proizvodi karte za igranje u Japanu samo što su neke karte s ispisom cvije?a zamijenili s Super Mariom.

ArenaWii

Nema komentara

Leave a Comment