Nintendo ne voli ugradnju ?ipova!

0


Dolazi nam još jedan novi mod ?ip ovaj put od Tima Omega. Ovo je navodno najjeftiniji ?ip na tržištu. Cijena ?e biti 16$ po komadu, ako naru?ite 50 odmah. Novi ?ip ?e imati pove?anu funkcionalnost o?itavanja Wii i GC backup igara, te homebrow sadržaja.Proizvo?a? tvrdi da ne?e trebati lemiti ?ip, ali praksa je pokazala nešto drugo.

Trenutno se DuoWii Mod Chip može naru?iti na ovoj stranici:
www.consolesource.com

Nema komentara

Leave a Comment