New Super Mario Bros. Wii

0


Jedan od najboljih naslova za Wii, a tako?er i jedna od najboljih platformerskih tu?njava za sve konzole svih generacija. Super Smash Bros Brawl je ekskluzivna igra za Wii. Zašto pisati recenziju na ovako ‘staru’ igru? Pro?itajte u nastavku ?lanka.Prvi Super Smash Bros naslov pojavio se, sada ve? davne 1999.
godine na legendarnoj Nintendo 64 konzoli. Do dan danas izašla su samo, ali vrijedna spomena, 3 naslova ove igre:

 • Super Smash Bros (N64)
 • Super Smash Bros Melee (GCN)
 • Super Smash Bros Brawl (Wii)

Još na prvom SSB naslovu igrao sam se i ne toliko davno, na emulatoru za PC. Imam N64 (negdje na tavanu), no igra nije bila baš dostupna na našem podru?ju, a i nije se baš toliko ni proslavila na ovoj konzoli, kao što su recimo stari dobri Super Mario 64 ili Mario Kart 64 ili Zelda. Potencijal je prona?en tek pri izlasku Super Smash Bros Melee na Gamecube-u koji je izašao 2001. Na Ameri?ko, a 2002. na Europsko tržište. Igra je skroz upotpunjena i usavršena 2008. godine pod naslovom Super Smash Bros Brawl za Nintendo Wii.

Cilj borbe je kao i cilj svake druge borbe – savladati protivnika. No, u Super Smashu je to malo druga?ije, borba se ne koncipira na HP (hit points), iako igra nudi i tu opciju, ve? je cilj igre izbaciti sve protivnike sa ekrana. Naime, ne broji se HP kao što sam ve? naveo gore, ve? se nabija Damage (šteta) u postotcima koja po?inje na 0% i ide sve do 999%, što imate više Damage-a to vas je lakše izbaciti sa ekrana – logi?no. Pobjednik je onaj koji izbaci najviše protivnika u vremenskom roku, ili po standardnijem, odnosno naj?eš?em na?inu igranja, onaj koji 3 puta izbaci protivnika (preživi borbu gdje svatko ima 3 života). Unato? ovome igra nudi fleksibilne opcije i na?ine igranje, no o tome više kasnije.

U glavnom izborniku birate, želite li Brawl, Solo ili Nintendo WFC na?in igranja.
Brawl vam omogu?uje multiplayer, borbu od više od jednog do najviše ?etiri igra?a, mogu?e je igrati u timovima, free-for-all (svatko-za-sebe) ili all-on-one (svi protiv jednoga), što isto tako nudi i Nintendo WFC, koji je za razliku od obi?nog igranja, ONLINE!
Solo nudi Subspace Emissiary – novi na?in igranja koji dosad nije bio dostupan u niti jednom Super Smash Bros naslovu. Subspace Emissiary, poznat i pod kraticom SSE, jest adventure mode ove igre, ‘story mode’ brawla.

Pri?a

Pri?a je osmišljena zaintrigiraju?e dobro, koja u kontekstu nema nekog višeg smisla, ali ima dobru i lijepu poruku. Naime sve zapo?inje na stadionu na kojem se bore Kirby i Mario te se odmah pri samom po?etku (kao i u svim Super Mario naslovima) pojavi tu zli kralj Kupa, Bowser, sa staromodnim ciljevima da zarobi princezu Peach i zajedno s njom Princezu Zeldu! Mario odmah ska?e u pomo? i spašava princezu, no stvar se sama po sebi komplicira i Bowser nije sâm u ‘igri’. Tu su dakako tri najve?a zlikovca, tri podla i podmukla tri kralja Bowser, King Dedede i Ganondorf. Kraljevi kre?u s ciljem uhapšivanja svih likova i pretvaranjem ih u trofeje te skupiti što više trofeja. Pri?a se dijeli na nekoliko lokacija pa tako i grupe sa likovima. Tu se nalaze likovi iz raznih Nintendovih igara te 2 tre?e-razredna lika. Svi likovi su dobri i imaju jedan cilj, uništiti zlo carstvo i onoga koji stoji iza otmica njihovih prijatelja te se tako i po grupama me?usobno udružuju. Zajedno putuju do Subspace-a (nekog podprostora) gdje ve?ina njih biva zarobljeno, okamenjeno u trofeje. Ostaje samo nekoliko likova koji ve? u samom Podprostoru kre?u u spašenje prijatelja. Ganondorf i Bowser podmuklo odlaze, gdje je i Ganondorf sâm skamenio Bowsera. Prijatelji se bore sa Ganondorfom, skamenjuju ga te zatim i njega i Bowsera vrate u živi oblik, gdje se i oni sami priklju?e timu. Svi zajedno bore se protiv Tabuu-a, takozvanog ‘boga’ podprostora, ubijaju ga i tako spase svijet.
Radnja je zamišljena tako da bude splet igranja i animiranih crti?a odjednom, gdje morate pre?i nivo, a ponekad i dva kako biste mogli pogledati nastavak pri?e.

Prezentacija

Grafi?ki gledano, ovo je jedna od ljepših igara svoga vremena za Wii, igra ima puno detalja, mape su pune spektra boja i tekstura, što ju ?ini živom. Bogat detalj na likovima pridonio je efektu potpunosti lika i atmosferi pri igranju, gdje je Mario i dalje ostao Mario, kao i što je Samus ostala Samus i drugi likovi. Stil je jednak kao i u igrama iz kojeg likovi dolaze, no tu je i korekcija boja koja smanjuje, odnosno balansira taj kontrast, tu razliku izme?u svih tih silnih žanrova iz kojih likovi dolaze. Nema upadljivih poligona, upadljivih i blještavih boja nigdje te je taj dio odli?no ura?en.

 
Što se ti?e glazbe, u sklopu cijele igre nalazimo preko 100 zasebnih pjesama, koje je kompoziralo ukupno 36 individualnih autora. Muzike ima jako puno, a od toga se ogroman udio mora osvojiti, otklju?ati ili otkriti. Pjesme su kompozicije, od klasi?nog stila, preko Tetrisa i Super Maria pa tamo skroz do F-Zero-ovih igara te još mnogih drugih. Žanr glazbe se razlikuje od pjesme do pjesme te vam je omogu?eno da stavljate kada i kako želite da vam sviraju pojedine pjesme. Ima nekih jako napornih pjesama koje podsje?aju na neke psihodelije iz 70-tih, no ima i predivnih simfonija, koje su obilježile ne samo zna?aj za igru, ve? su i nagra?ivane izvan sklopa igre.
Svi resursi su iskorišteni, vjerujem, najbolje što su mogli biti, uzimaju?i u obzir ponajprije da se ovdje radi o jednoj tu?njavi, ovoliko širok izbor glazbe i prezentirane grafike ne bi se uop?e o?ekivalo.

Gameplay

Iz uvoda možete okvirno si predo?iti o ?emu se ovdje radi. Kontroliranje je omogu?eno na 4 na?ina:

 • Wii remote (vodoravno)
 • Wii remote + nunchuck
 • Wii classic controller
 • Gamecube controller

Iako zbog nekog razloga svi po?nu na Wii remote-u, svi završe na Gamecube controlleru – zašto? – Zato što je najbolji. GCN kontroler omogu?uje najspretnije snalaženje u prostoru te najbrže reagiranje, najve?u kontrolu hodanja, tr?anja skakanja, udaranja i hvatanja, pogotovo zbog C – analoga koji ima. Ja preporu?ujem da si nabavite GCN kontroler za najbolje iskustvo.
Ve? duuuuugo vremena sve  se tu?njave koje iza?u uvijek svode na isto, proizlaze iz istoga ili na kraju završe na istome. U svakoj tu?njavi je cilj potrošiti HP protivniku i pobjediti ga ili bezveznim stiskanjem ili si prepisivat kombinacije na papir i onda ih izvoditi. Ovdje nije tako! Ovdje nema beskona?nih kombinacija za koje vam treba Baš?anska plo?a da ih sve popišete, ovdje se radi o 4 razli?ite specijalnih mo?i te nešto više od 8 razli?itih udaraca. Kontrole su da, jednostavne, ali je njima puno teže vladati! Ovo odstupa od klasi?nih 2D platformerskih borbi, no na sre?u ili žalost pruža puno bolja iskustva, dinamiku igranja, ali ujedno traži i visoku koncentraciju i vježbu. Borba se bazira na izbacivanje protivnika sa ekrana, prije no što on vas izbaci i to je jedini na?in na koji možete umrijeti u klasi?nom ‘Brawlu’. Izgradnja vlastite strategije traje od minute kada po?nete igrati pa sve do zadnje sekunde kada ste upalili igru. Igranje Online poboljšava vašu strategiju jer ?ete vjerojatno uvijek igrati s nekime tko ?e vas razbiti 30 puta prije nego što ga jednom izbacite pa ?ete biti prisiljeni igrati bolje!

U igri se igra?i osvajaju kako god vi igrali, sami, Solo, Classic, Brawl, Multiplayer, protiv botova, Online, baš BILO KAKO. Ovo ?ini igru neodoljivom, jer vas jednostavno usiše u sebe. ‘Moraš osvojiti, moraš osvojiti.’
Dakako, ako prelazite SSE, koji se može pre?i za cca 15 sati sa dobrih 95% osvojit ?ete likove u 1-2 dana, ovisno koliko posvetite vremena igranju, dok ?ete opet sporije osvajati igranjem sa prijateljima, ili umreženo, no ipak ?ete osvojiti!

 • 14 likova za otklju?ati (od ukupno 35)
 • Preko 100 pjesama za otkriti
 • 300+ trofeja za skupiti
 • 400+ sli?ica za skupiti

Likovi u igri svrstani su po rangu, zbog njihovih sposobnosti, razlog tomu je što niti jedna igra ne može biti savršeno balansirana, no pošto je jako, jako teško savršeno balansirati igru napravljeni su rangovi te se po njima igra na turnirima.
Kada pre?ete SSE, otvara vam se milijarda novih mogu?nosti, otkri?a, osvajanja, mini igara, izazova te vas to poti?e da igrate samo još više.

Zaklju?ak

Ova igra je napravila ogroman zna?aj i pomak u svijetu igara, barem što se ti?e Nintenda Wii te je ujedno i jedna od najboljih igara za istoimenu konzolu. Dobila je prosjek od 93/100 na metacritic.com, što je vrlo nevi?ena rijetkost na Wiiju. SSBB nudi vam puno, puno, PUNO više nego što piše na njegovoj cijeni. Po?evši od raznoraznih opcija, vrsta igranja ili tek mini-igara koje možete otkriti (uklju?uju?i free-triale Master Piece-ova poput Donkey Konga, prve Zelde i sl.). Na Super Smashu imate sigurno 500-1000 sati igranja ukoliko se pošteno posvetite igri, a za 100% prelaženje, osvajanje i otklju?avanje svih trofeja i ostalih tajni, trebat ?e vam najmanje 200 sati ako prvi put igrate. Svaki ljubitelj klasi?nih tu?njava može vrlo lako biti i ljubitelj ovoga, svakako šansu dati ovoj igri jer zaslužuje puno više nego što dobiva.
Super Smash je i dan danas aktualna igra i na veliko se organiziraju turniri o njoj (posljednji je bio 22.12.2012.) koji se mogu pratiti preko live streama.
Za povezivanje s drugim igra?ima ovdje je http://www.fsmash.org , a za sve ostalo tu je Master Card, kojim ?ete sada oti?i i kupiti ovu igru.

Ocjena

Grafika: Brawl ima svoj neki stil pomiješan hrpom raznih stilova Nintendovih igara što se ti?e nivoa, mapa, animacija. Svaki lik je oboga?en detaljima te male stvar?ice i modeli tako?er nisu izostavljene.

8/10

Zvuk: Izbor pjesama je veoma opširan i zaista potpun, ima jako puno dobrih kompozicija i skladbi, dok još uvijek ima i loših tema koje smaraju, no u manjem broju. Voice acting je mogao biti malo bolji, minus je što Nintendo kod ovoga ?ini stalno istu grešku, u SSE uop?e nema voice actinga, samo neko bezvezno stenjanje i ostatak je nijemo.

9/10

Igrivost: Vrlo zabavna i zarazna igra sve u svemu, na ovome možete utrošiti sate i sate i dalje vam ne?e dosaditi. Imate velik izbor opcija i na?ina za igranje što daje veliku dinamiku i igra nije nikad monotona, što se ti?e samog Brawl mode-a kada sve otklju?ate, možete birati me?u 35 likova pa ako vam dosadi jedan, ve?, onaj drugi ne?e, ili tre?i, ili peti, ili dvadeseti. Online je tako?er vrlo dobro napravljen, no puno je bolje ako dijelite Friend Codove sa prijateljima i igrate ‘With friends’, jer je pouzdanije, mogu?e mijenjati opcije, vidjeti imena, dok ‘With anyone’ ima problema sa otvaranjem privatnih soba, servera i konektiranjem me?u igra?ima. Laga nema puno, ovisi o internet konekciji svakog igra?a, no torrenti su velika opasnost pa ih se preporu?a ugasiti.

10/10

Trajnost: Nekoliko stotina sati igranja, gdje još sigurno više od sedamdeset dodatnih ode na otklju?avanje 100%, eventove i raznorazne sitnice, SSE negdje oko 15 sati okvirno. Ima se za igrati iskusiti sve i ponekad ?ete morati ponoviti neke nivoe jer imate 5 razli?itih težina od Easy-ja do Insane-a. Osje?aj repeticije možda samo u SSE-u, no ne previše, jer se stalno izmjenjuju igra?i, protivnici i nivoi.

10/10

Veliki izbor, trajnost, glazba, dinamika
Javni online serveri, manjak mogu?nosti igranja custom mapa sa prijateljima
grafika
8
zvuk
9
igrivost
10
trajnost
10
ocjena
9/10

Phillip Zoghby (phillip_os)

Nema komentara

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *