Igre u 2009. 1/3

0


Wiiju se sprema još jedan obe?avaju?i RPG. Donosi ga Tetsuya Takahashi, osoba koja je radila na Final Fantasyju V, VI i legendarnom Chrono Triggeru, a sam je zaslužan za Xenogearse i Xenosagu. Sada nam s Monolithom na Wii donosi novi Xeno naslov.Iako naziv vu?e vezu sa „starijom bra?om“, sam nema veze s njima. Tetsuya Takahashi smatra kako su prijašnji naslovi ve? dovoljno iskorišteni, a naslov Xeno je ostavljen tek toliko da igra vu?e neku vezu sa njegovim prijašnjim naslovima. Sada kada je ime igre razjašnjeno, bacimo se mi na pri?u ovog naslova jer pri?a je ono što je kod RPG-a možda i najbitnije. Xenobladeova pri?a seže tisu?ama godina unazad, na poprište bitke dvaju legendarnih bogova. Nakon epske bitke, sve što je ostalo su njihovi leševi. Ogromni leševi divovskih bogova na koje je Tetsuya smjestio svijet ove igre. Da, svijet je smješten na lešine bogova, a lešine su okružene oceanom. ?udno? Pa ipak je Japan u pitanju, navikli smo ve? na razna iznena?enja. Iako je svijet na leševima, ne bojte se za njegovu veli?inu jer Tetsuya obe?ava da ?e biti ogroman i da ?e vam trebati 50ak sati da igru završite. ?ak ?e se uvjeti i okoliš mijenjati s obzirom na kojem dijelu tijela trenutno budete.

Da pri?u u?ini još ?udnijom, programeri su se odlu?ili stvoriti dvije strane. Jednu stranu ?ine ljudi i žive na jednom bogu, dok su im susjedi mašine. Poga?ate, te dvije strane su u ratu. Eh ti šašavi Japanci… Po?injete u podnožju boga, na špilji smještenoj na njegovim nogama. Jeste se i vi poput mene zapitali što bi ta špilja smještena na donjem dijelu tijela ustvari mogla predstavljati…? (: Najbolji dio igre bi trebao biti upravo to – istraživanje golemog i neobi?nog svijeta.

O borbi je za sad poznato samo da su vaši protivnici tako?er u pokretu. Zadobijte njihovu pozornost i igra se prebacuje u stanje borbe. Napadnite neprijatelja na podru?ju gdje ih ima više u okolici i o?ekujte da ?e mu se susjedi pridružiti i grupno vas napasti. No ne brinite se, niste ni vi sami. Uz vas su tu dva lika pokretana umjetnom inteligencijom. Vaš lik napada automatski, a na vama je da mu zadajete specijalne radnje. Šteta što vam nisu dali kompletnu slobodu nad likovima, no vidjet ?emo kako ?e to zapravo izgledati.

Igra u Japanu izlazi ovog prolje?a, dok standardno, izlazak za ostatak svijeta trenutno nije poznat. Ne znam za vas, ali mene je koli?ina ?udnih stvari vezanih za igru totalno zagrijala za nju.

O?ekivanje:

?isto iz razloga jer je japanski RPG iskusnog tima i osobe koja je ve? donijela poznate RPG igre i sigurno zna što radi (iako je o igri jako malo poznato). Svijet igre je ?udan i originalan, a doza skepticizma je prisutna jer je ipak rije? o igri na Wiiju. Priznajte, koliko vas je dugoo?ekivnih igara na kraju razo?aralo?

Kong

Nema komentara

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *