EA Sports Active

0


Rage of the Gladiator je borila?ka igra sli?na Punch-Outu!!, samo u prvom licu i s tematikom gladijatora i mitoloških bi?a. Pro?itajte zašto je ova WiiWare igra tako posebna…Rage of the Gladiator je borila?ka igra koju radi Ghostfire Games, a izdaje ju Nintendo na WiiWare. Igra spaja tematiku gladijatora i mitologije, tako da se možete boriti protiv raznih mitoloških bi?a o kojima ?emo kasnije. Igra bi trebala iza?i ove godine. ?itajte dalje…

Vi ste Gracius, princ Avalancki, i vi ste prisiljeni da se borite u areni protiv raznih mitskih bi?a koji vladaju tim fantazijskim svijetom zajedno uz ljude. Naravno, zlo ?e se nadviti nad tu zemlju te se vi morate boriti protiv tog zla i protiv raznih mitskih bi?a (naravno, to sam ve? rekao).

Slike.hr - besplatan upload slika Slike.hr - besplatan upload slika Slike.hr - besplatan upload slika

Igra ?e po gameplayu biti sli?na Punch-Outu!! Stil igranja ?e biti sli?an, mi?ete se lijevo-desno da izbjegnete napade, borit ?ete se sa raznim bossovima i borcima itd. Naravno, svaki ?e od tih boraca imati svoje slabosti i unikatne mo?i. Bossovi variraju od Minotaura, preko Ixthida (7-oko stvorenje) do Meduse. Ova igra se igra u 1. licu, tako da sebe ne možete vidjeti. Sa sobom ?ete imati štit koji vas štiti od napada, te laganu sjekiru za napadanje protivnika. U igri ?e tako?er biti 14 razli?itih završnih poteza koji atraktivno ubijaju protivnika.

Slike.hr - besplatan upload slika Slike.hr - besplatan upload slika Slike.hr - besplatan upload slika

U ovoj igri, potezi ?e biti vjerno preneseni pomo?u Wii Motion Plusa. Tako je, ovo je prva WiiWare igra koja ?e iskorištavati Wii Motion Plus. Mo?i ?ete mahati sjekirom u 2 osi, Nunchukom ?ete se mo?i zaštititi od napada, te zamahom istog možete nekoga stunati tim štitom. Dalje, ova igra ima i RPG elemente, poput razvijanja svojih mo?i. Te mo?i se dijele u 3 skupine: ofenzivne, defanzivne i magi?ne mo?i. Što bolji postajete, dobivate sve više boljih mo?i. Replay value ?e, prema službenoj stranici, biti odli?an, s Challenge modom (još jedna sli?nost s Punch-Outom!!) u kojemu prežvakavate stare bossove, a svakom novom borbom šefovi postaju sve ja?i.

Slike.hr - besplatan upload slika Slike.hr - besplatan upload slikaSlike.hr - besplatan upload slika

I s tehni?ke ?e strane igra briljirati. Grafika ?e biti odli?na za WiiWare naslov (samo pogledajte screenshotove i pripremljen video), sa kozmeti?kim stvar?icama poput Dynamic Lightninga, a zvu?na strana ?e isto briljirati, pošto soundtrack radi Charles Beeson (?, moj prijatelj Google mi je rekao da je on neki skladatelj koji je osvojio nekoliko nagrada ili tako nešto), a i poslušao sam neke skladbe i zvu?e stvarno dobro.

To je to zasada od Rage of the Gladiatora. Nadam se da sam vas dobro informirao dobro o ovoj novoj WiiWare igri.

wiilošper

Nema komentara

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *